Islamsk tro

Ashura ? sørgedag

Ashura ? den store sørgedagen for millioner av muslimer, er over. I alle land har muslimer, og særlig shia-muslimer, markert denne dagen, som er dødsdag for Imam Hussein; Profeten Muhammed sitt barnebarn, sønn til profetens datter Fatima og profetens svigersønn Ali.


Fatima og Ali ? Guds fred og velsignelse med dem! ? er fremtredende idealer og lederskikkelser for alle muslimer, og sentrale personligheter i ahl ul-beit; Profetens egen familie.

Profet Muhammed har sagt dette, om ahl ul-beit: ?Folket av mitt Hus (ahl ul-beit) er å sammenlikne med Noas ark. Den som går inn i arken reddes, men den som blir stående utenfor drukner.?

Profeten har også sagt, at de som holder seg til disse to ting i livet: Koranen og ahl ul-beit, skal være beskyttet fra å gå feil.

Men Hussein ? ideal og veileder, ble drept! Og ikke han alene, men et sytti-tall andre med ham, i slaget ved Karbala, i det som nå er Irak, i kamp mot en korrupt og forfallen hersker, den andre umayad-kalifen Yazid. En liten minoritet av troende, faste og rettskafne muslimer valgte heller martyrdøden, enn å bøye seg for det forfall som hersket, representert ved kalifen selv; en mann langt fra islam, med tilbøyeligheter for kvinner og vin. Rasisme sto han også for.

Hussain – fra ahl ul-beit, fikk hodet sitt kuttet av, og brakt på et sølvfat til Damaskus, der kalifen selv holdt hus. Han tenkte vel, kalifen, at han var ferdig med ?opprøreren? Hussein, men i dette tok han feil! For martyriet vinner over døden; det er inngangsport til seier! Hussein lever videre ved sitt eksempel! Kalifen råtnet i sin grav.

Og det er en grunnleggende lærdom, at de som står opp og kjemper, og om nødvendig ofrer livet, for å nedkjempe forfall og det korrupte, til sist skal bli tilgodesett med seier; Gud skal gjøre det slik. Fysisk og sikkert spirituelt, skal dét ble de rettferdiges skjebne.

Slike kamper pågår alltid! Og derfor lyder et ordspråk slik: ?Ashura er det hver dag, og Karbala er alle steder?. Kamp for rettferd pågår stadig, med eller uten sorg.

Men under ashura føler man sorg. Folk gråter og sørger – over Husseins og hans lille flokk, som brutalt ble meiet ned, av en veldig overmakt; og som frivillig gikk i døden, under Islams rene bannere. Foruten sorg er inspirasjon en kraft. Noen slår seg kanskje på brystet; mer bør man helst la være. Man lærer også å tale mot urett!

Søster til imam Hussein; Zeineb, gjorde nettopp dét! Hun talte stolt og dristig mot de korrupte, og innførte sørgehøytiden. Hun er, og blir, et ideal for kvinner.

Så husk: At ashura er det hver dag. Og Karbala er alle steder.

Likte ikke(0)