Kategori Norge

Norge

Om innvandrere – norske og andre

Vi mennesker har med oss et «jeg», eller skal vi si en identitet, der vi beveger oss i verden. Det «jeg’et» stikker ganske dypt og bringer med seg vår...

Norge

Politikere som personligheter

Er det lov med fjernvurdering av politikeres personligheter? De gjør det i USA. Jeg finner på Google 33 psykiatere, psykologer og sosialarbeidere som i et...

Norge

Stortingsvalg 2017: Skal du stemme?

Du behøver ikke Jeg har gått langs en rekke valgboder i byen, og samlet og lest i partienes valgbrosjyrer. Dette er raske refleksjoner: Høyre. Partiets løfter...

Norge

Jøder har stor makt i Norge

Er overskriften provoserende? Blinker den ut jøder og «jødemakt», som mye negativt har vært lagt til? Men det er sant: At jøder har uforholdsmessig stor makt i...

Norge

Samarbeid som «stoppet opp»

Avisa Vårt Land har en større reportasje 25. juli om et samarbeid som stoppet opp – mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og Det mosaiske trossamfunn. Rabbiner i Det...

Norge

Hva kirke og kristendom er

Vi har slått opp i en nyttig bok – for å lære mer om kristendom og kirke. Boka heter: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Skriftene er «forpliktende...