Kategori Norge

Norge

Norge er i krig mot Syria

Ja, les det en gang til, det er sant: Norge er i krig mot Syria! Sammen med USA, England, Frankrike og flere NATO-land, selvsagt. Og med andre aktører som...

Norge

Norge er en krigsnasjon

Ja, Norge er en krigsnasjon, dessverre. Se artikkelen under. Teksten er alt lagt ut annet sted på denne nettsiden.

Trond Ali Linstad
Likte(0)Likte ikke(0)

Norge

Norge er en krigsnasjon

Ja, Norge er en krigsnasjon. Norge har vært på aggressorens side i de fleste større kriger de siste ti-år. Og er det fortsatt, i kriger som pågår. Norge vil...

Norge

Om innvandrere – norske og andre

Vi mennesker har med oss et «jeg», eller skal vi si en identitet, der vi beveger oss i verden. Det «jeg’et» stikker ganske dypt og bringer med seg vår...

Norge

Politikere som personligheter

Er det lov med fjernvurdering av politikeres personligheter? De gjør det i USA. Jeg finner på Google 33 psykiatere, psykologer og sosialarbeidere som i et...