Kategori Norge

Norge

Politikere som personligheter

Er det lov med fjernvurdering av politikeres personligheter? De gjør det i USA. Jeg finner på Google 33 psykiatere, psykologer og sosialarbeidere som i et...

Norge

Stortingsvalg 2017: Skal du stemme?

Du behøver ikke Jeg har gått langs en rekke valgboder i byen, og samlet og lest i partienes valgbrosjyrer. Dette er raske refleksjoner: Høyre. Partiets løfter...

Norge

Jøder har stor makt i Norge

Er overskriften provoserende? Blinker den ut jøder og «jødemakt», som mye negativt har vært lagt til? Men det er sant: At jøder har uforholdsmessig stor makt i...

Norge

Samarbeid som «stoppet opp»

Avisa Vårt Land har en større reportasje 25. juli om et samarbeid som stoppet opp – mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og Det mosaiske trossamfunn. Rabbiner i Det...

Norge

Hva kirke og kristendom er

Vi har slått opp i en nyttig bok – for å lære mer om kristendom og kirke. Boka heter: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Skriftene er «forpliktende...

Norge

Shoaib Sultans problem

Shoaib Sultan, medlem av Oslo Bystyre for Miljøpartiet De Grønne, skriver i Vårt Land 8. april om antisemittisme. Han forteller det er viktig for partiet å...

Norge

Ikke trykkefrihet

Ytringsfrihet og trykkefrihet hører sammen; du skal kunne ytre deg, og få en seriøs mening trykket i en avis. Hvis ikke er du pålagt «munnkurv» – du kan...

Norge

Takk til deg, Mohsan Raja!

Ja, takk til deg! Som sto utenfor politiets mottak på Tøyen, dag og natt, sammen med flyktninger når det offentlige ikke strakk til! Du ga flyktningene mat og...