Kategori Norge

Norge

Takk til deg, Mohsan Raja!

Ja, takk til deg! Som sto utenfor politiets mottak på Tøyen, dag og natt, sammen med flyktninger når det offentlige ikke strakk til! Du ga flyktningene mat og...

Norge

Klassekampen og Palestina

Klassekampen er blitt en avis som jeg blar raskt igjennom; i motsetning til den første avisa som ble trykket på egen valse for mange år siden, og som jeg selv...

Norge

Kommunevalg – skal du stemme?

Snart er det kommunevalg, og vi blir oppfordret til å stemme. Ja, noen vil faktisk gjøre det påbudt, av vi skal måtte delta i valg. Det er vel ikke veldig...

Norge

Henrik Wergeland, Norges første muslim?

Det er i disse dager 170 år siden Henrik Wergeland døde. Klassekampen markerer det med en stort oppslått artikkel, om han som «Løftet folket gjennom sang» (11...

Norge

«Fredsring» rundt Israels ambassade?

Hvem ville lage en «fredsring» rundt Israels ambassade? For eksempel her i Oslo? Vel, i hvert fall ingen fredsvenn! Dersom vedkommende tenkte etter. Men hva...