Kategori Urtehagen International

Urtehagen International

Ensidige Norad

Norad er markant ensidig! Den er institusjonalisering av medmenneskelig hjelp. Hjelpen er et statlig konsern, på linje med Statoil og Telenor – de er...

Urtehagen International

Fattigdom i Ogaden

Jeg er på besøk hos en kvinneorganisasjon i Jijiga, hovedstad i den somaliske provinsen Ogaden i Etiopia. Skjønt det er ikke mye til hovedstad! Byen består av...

Urtehagen International

Poverty in Ogaden

I am visiting a women’s organization in Jijiga, the capital of the Somali province of Ogaden in Ethiopia. However, it’s not much of a capital! The...