Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Omsorg

Profeten sa:       Gud hjelper den som hjelper en søster eller bror. Profeten sa:       Gud...

Veiledninger

Familien

Profeten sa:       Den som for Gud skyld bruker penger på sin familie, gir almisse og lønnes for det. Folk fortalte:...

Veiledninger

Tigging

Profeten sa:       Det er bedre å sanke kvister i bunter og bære dem på ryggen for salg, enn å be om...

Veiledninger

Ansvar

Pofeten sa:       På Dommens dag skal jeg spørre: "Hvem har for min skyld vist omsorg for andre?" Dem vil...

Veiledninger

Ekteskap

Profeten sa:       Det beste av alt er et ekteskap mellom to som er glad i hverandre. En ung pike kom løpende til profeten...

Veiledninger

Velstand

Folk sa:
      Profeten ville bli spart for rikdom og fattigdom, men ba for andres velstand.
Likes(0)Dislikes(0)

Veiledninger

Bønn

Profeten sa:       Bønn er den troendes rustning. Profeten sa:       Den som ber, snakker...

Veiledninger

Foreldre

En mann spurte profeten:       Hvem har størst krav på min vennlighet og omsorg? Profeten svarte:...