Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Forord

Koranen sier: Spør dem som har kunnskap, dersom dere ikke vet. (16,43) Vi blir oppfordret til å spørre dem med kunnskap, om hva som er rett og galt. For Gud...

Veiledninger

Almisse

Profeten sa:       Gud godtar bare penger som er tjent på ærlig vis. Profeten sa:...

Veiledninger

Menn

Profeten sa:       Den har best tro som er gemyttlig og vennlig mot sin familie. Profeten sa:...

Veiledninger

Paradis

Profeten sa:       Selv med det minste hovmod kommer du ikke til Paradis. Men har du den minste tro, skal du unngå Ilden...

Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:       Min Herre har gitt disse påbud:       Vær Gud bevisst hjemme og ute...

Veiledninger

Jihad

Profeten sa:       Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder. Profeten sa:...

Veiledninger

Kvinner

Profeten sa:       Den kvinne som ber fem ganger om dagen, beskytter sin ære og er sin mann hengiven, kan gå inn i...

Veiledninger

Islam

Profeten sa: Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som...