Kategori Kommentarer

Kommentarer

Obamas syn på verden

I sin Nobeltale streket Obama opp strategien for amerikanske kriger. De skal være ?rettferdige kriger?, sa han, som i Irak og i Afghanistan. Det er kriger mot ...

Kommentarer

Tanker om en fatwa

Det er 20 år siden fatwa´en mot Salman Rushdie. En fatwa er som kjent en juridisk lovtolkning som er utferdiget av en islamsk lærd, i dette tilfellet Imam...

Kommentarer

Fokus på Islam

Oppmerksomhet blir rettet mot islam, etter katastrofen i New York. Er islam en aggresiv tro, som forklarer terroren vi har sett? Hva med tilhengerne av den...

Kommentarer

Islamsk enhet

Islam er én religion, én verdensanskuelse. Grunnleggende trosoppfatninger er ett.     Men det finnes flere lovtolkninger, og...