Islamsk tro

Muharram og Ashura er viktige markeringer for muslimer

muharram-og-ashura-er-viktige-markeringer-for-muslimer

Hva er muharram, og hva er Ashura?  Muharram er den første måned i den muslimske kalender. Nå har det vært nyttår for muslimer, gratulerer! Ashura er betegnelsen på den 10. dagen i den måneden. Det blir nå 20.-21. september og er en spesiell dag.

Ashura blir markert som en stor sørgedag for mange muslimer, særlig for shia, men også for mange andre. Den dagen ble Hussein drept, i et slag med kalifen Yazid. Hussein var profetens dattersønn – sønn til Ali, en slektning til profeten, og profetens datter, Fatima. Han er derved del av profetens nærmeste familie (ahl-ul-beit), som er velsignet av Gud.

Kalifen Yazid var i ferd med å ta makten i det muslimske samfunnet, oftest med makt og intriger. Han undergravde og korrumperte grunnleggende islamske verdier. Skulle Yazid bli leder for muslimene? Da ville islam tape.

Yazid krevde lydighet av Hussain: at Hussain skulle underlegge seg Yazid. Men Hussain avviste dette. Han måtte motstå Yazid, for å redde islam! Gud forsvarer så visst sin tro, Islam. Han gjorde det, i dette tilfellet, gjennom imam Hussain.

Hussain visste at han ville bli drept om han ikke underla seg Yazid. Men han valgte et stort offer: selv å bli drept, for å holde islam i hevd! Og imam Hussein, hans nærmeste familie og venner, ble i sannhet drept – på brutalt vis, av Yazid og hans styrker, på den 10. dagen i muharram!

Det skjedde i år 60 etter muslimsk tidsregning, den 10.oktober 680 etter kristen tidsregning. Islams bannere, prinsipper og ære ble reddet den dagen – av Hussein og hans nærmeste, ved det offeret de ga.

Før slaget hadde mange muslimer, i det som nå er Irak, lovet imam Hussain å stå sammen med ham og kjempe mot Yazid. I siste øyeblikk trakk de seg likevel, og sviktet imam Hussain, og islam. I sorg og fortvilelse over sviket, og samtidig til ære for imam Hussain – som ved å ofre sitt liv, reddet islam – har shia og andre muslimer, sørgedag på Ashura.

De sørger, gråter, og slår seg på brystet i fortvilelse over det som skjedde. Og de lover ved neste anledning ikke å svikte Hussein, eller islam! Da skal de om nødvendig gå martyriets vei, slik imam Hussein gjorde det for islam.

Et poeng til om dagen: Ashura er også viktig for muslimer for det hevdes at det var på denne dag atMoses vant over den egyptiske farao (konge).

Se Video

Trond Ali Linstad

Likte ikke(0)

Nylig publisert