Kort Nytt

Terror og terror-truet av salafist-ekstremister