Kort Nytt

Truet på livet av salafister, ønsker tiltak fra politiet

Jeg er muslim, og norsk. Jeg har reist i mange land i verden, har arbeidet som lege i palestinske flyktningeleirer og vært fastlege i Oslo. Jeg tenker selv.

Jeg er truet på livet av salafister i Oslo. Salafister tenker likt med IS og tilsvarende terrorister. Jeg satt en dag før valget på en stand på Grønland torg i Oslo for NKP. Jeg informerte om Abu Dharr, ansett som den første muslimske sosialist og kommunist, en nær følgesvenn til profeten Muhammed. 3-4 salafister stanset ved standen og en samtale var i gang. De sa jeg var «vantro», truet og mente jeg burde «passe meg». Jeg har skrevet om det i Aftenposten. (6. september 2019.)

Jeg har mottatt ny trussel, nå på e-post. En salafist, bosatt i Oslo, truer og sier at jeg sprer «fitnah» og er en «murtad». Det betyr ifølge definisjonen at jeg er «vantro», og – om jeg ikke snur – skal straffes med døden i samsvar med islamsk lov. Hva mener muslimer, islamske organisasjoner og moskèer?

Jeg finner bilder hos han som truer, på hans salafist-nettside. Bildene viser blant annet hans venner som trener militært med maskingevær, et lukket sted i Pakistan.

Jeg leser i Aftenposten (6. oktober 2019) om en mann som knivdrepte fire politifolk i Paris. Mannen hadde kontakt med salafist-miljøet. Personen som truer meg – eventuelt med døden – hører hjemme i det samme miljøet. Det må antas at de tenker temmelig likt.

Jeg har meldt saken til politiet, som så langt ikke synes å ha foretatt seg noe. Jeg har lagt informasjon ut på nettet. I går ringte en person til meg som sier det er han som sto bak e-posten med trussel. Han oppgir ikke navn eller hvem han er, men ber meg fjerne informasjonen og trekke anmeldelsen til politiet. Jeg sier jeg opprettholder det som er gjort. På kvelden kastes en sten mot mitt vindu.

Jeg kontakter på nytt politiet, og håper på tiltak.

Les mer fra  Herland Report TV studio.

Trond Ali Linstad
Oslo, 09.10.2019

108790cookie-checkTruet på livet av salafister, ønsker tiltak fra politiet