Kort Nytt

8. mars – kvinnedagen

Det har vært 8. mars, kvinnedag. Den markeres de fleste steder i verden, skjønt noen har kvinnedag som er knyttet til sterke og stolte kvinner i egen tradisjon, som Fatima, Zainab eller andre (i islam). Det er gode eksempler på slike.

På en kvinnedag kan en kanskje også rette oppmerksomhet på en side ved kvinneroller som synes dominerende i «vår» del av verden? Slå opp i et blad eller en avis; kvinnen er et konsumerende vesen, et kjønnsobjekt innrettet på forbruk, en gjerne lett antrukket skikkelse med seksuell appell til menn. Dette er vanlig fremstilling av kvinnen! Du behøver ikke å gå lenger enn til en værmelding på TV, der en stramt ankledd og sminket kvinne på høyhælte sko må til for å fortelle at det blir «regn på Vestlandet».

Likevel: Et grunnleggende budskap kan eller bør på mange måter være likt, om likeverd, gjensidig respekt og likestilling mellom kvinner og menn. Her en lenke til ettertanke.

https://youtu.be/jax54E2GWWg

(Se også www.koranen.no)

Trond Ali Linstad

95450cookie-check8. mars – kvinnedagen