Afghanistan

Ære til Taliban

Ære til Taliban, som har kjempet og overvunnet en supermakt: USA og deres vestlige allierte der dessverre også norske styrker har vært med! Ære til Afghanistan, som har stått midt i kriger fra invaderende makter – Storbritannia, Sovjet og USA – og tross svakheter og fattigdom trukket det lengste strået!

Okkuperende makter mislyktes
Mange har forsøkt seg inn i Afghanistan av fremmede makter for å styre og dominere landet: Storbritannia, Sovjetunionen – og nå til sist amerikanerne med allierte. Det har vist seg vanskelig –egentlig umulig – å gjennomføre.

Amerikanske soldater har ikke lykkes med å invadere og omforme Afghanistan -etter egne planer – uten basis i afghanerne selv. USA – en imperialistisk makt utenfra, en okkupant. De har forsøkt i 20 år. Amerikanske okkupantsoldater med tenkning, mål og meninger – og selvsagt våpen – fremmede og utenfra:

Et stolt og sterkt folk
Vi må beundre dette folket; afghanerne, som har stått fast ved sin kultur, sosiale og kulturelle verdier, i møte med fremmede makter som ville «oppdra» dem, «utvikle» dem og påtvinge dem et nytt system – etter invaderende makters hode: Storbritannia, Sovjet og USA!

Gratisbilder fra Pixabay.com.

Kanskje i disse makters beste mening – vi velger den positive siden – men i virkeligheten uten forståelse for det afghanske folkets egen historie, selvopplevelse og identitet. Og samtidig medbrakt sine stormaktsinteresser, egen arroganse og sine ekspansive mål.

Afghanerne har slått tilbake – og seiret! USA, NATO og vestlige makter er på vei ut, som tapere, hentet av egne fly og helikoptre:

Kaotisk evakuering
Evakueringen er kaotisk. Vestlige diplomater og soldater må ut først ut, det må skje snarest. De rekker knapt å pakke. Afghanere som har stått med okkupasjonsmakten, frykter Taliban som tar over hele landet, vil være med de amerikanske flyene. Andre deler bekymringen. Flere hundre samles på den eneste (knapt) fungerende flyplassen, i hovedstaden Kabul.

Struktur og orden finnes ikke, alt er kaos. Og hvis noen husker det: Amerikanske styrker hadde invadert og okkupert Vietnam – krigsforbrytelser fulgte dem. Amerikanerne ble jaget ut – de siste løftet ut fra den amerikanske ambassaden i helikopter. Det er en parallell.

Flyplassen i Kabul
Slik så det ut på flyplassen i Kabul, formelt «beskyttet» av USA – men fullstendig uten styring.

Folk henger seg på flyet som skal ut – det letter. Folk faller ned fra flyet i lufta:

Afghanistans framtid
Nå er det for afghanerne selv å velge hvilken vei å gå. Det blir spennende å følge.

Afghanistan og Taliban

For kunnskap om Afghanistan: Les Fredrik Barth. Afghanistan og Taliban. Der blir vi kjent med den afghanske befolkningen. Barth skriver:

– Samfunnet i Afghanistan og de tilstøtende områder er så dypt forskjellig fra det norske samfunnet at norsk tenkning og praksis kan ha liten direkte anvendelse».

Det samme kan gjelde for andre vestlige samfunn med tilhørende stater: USA og andre. De går inn i Afghanistan med mange titusentalls soldater – bedrevitende, selvbevisste og arrogante. Med verdens mest moderne krigsutstyr! – Og taper!

Afghanistans befolkning
Barth skriver: – Innenfor staten Afghanistan bor et stort antall forskjellige folkeslag, med ulike kulturer, idealer og identiteter. Omtrent halvparten av befolkningen i Afghanistan tilhører den gruppen. Det er blant dem Taliban-bevegelsen har oppstått og har sin viktigste støtte. Det er blant pashtunerne landets skjebne avgjøres.

Stammer og opphav
Han skriver: Alle pashtuner er organisert i stammer, dvs. store slekter bygd på avstamning i farslinje. Det pashtunske folket fører faktisk sin genetiske arv tilbake til en felles stamfar: Qais, for mange generasjoner siden. Han hørte ifølge myte, et det var oppstått en profet i byen Mekka i Arabia – og så dro han dit for å bli muslim.

Slik kan pashtunere hevde at de aldri ble overvunnet og tvangsomvendt, og at de aldri har eksistert som noe annet enn troende muslimer. Dette gir grunnleggende identitet til alle pashtunere, skriver Barth.

Stolthet og ære
I dette ligger også pashtunsk stolthet og ære! Det er knyttet til den enkelte person – ja vel: særlig mannen. Hver voksen mann må sørge etter beste evne for sikkerhet for seg selv og dem han er verge for, vanligvis kone og barn. Noen sterk sentral, styrende myndighet finnes sjelden, skriver Barth.

Og videre: – I denne indre afghanske dynamikken ligger forklaring på hvorfor Taliban-fraksjonen i Afghanistan i dag ikke lar seg eliminere militært av NATO-troppenes og sentralmyndighetenes overmakt.

Islam og sedvanerett
Foruten islam har pashtunere bygget opp en stammerett eller sedvanerett. Det inngår at uavhengige menn møtes for å snakke seg fram til en felles avgjørelse i en stor sammenkalt forsamling, et «stor-ting», som Barth skriver. Ikke «demokrati» etter vår oppfatning, men heller ikke langt unna, skriver han.

Autonomi og selvstendighet
Autonomi og selvstendighet er viktig for pashtunere. Britisk kolonialisme trengte seg inn i Afghanistan og ville styre landet – pashtuneres motstand gjorde at de tapte. Sovjetunionen invaderte og okkuperte Afghanistan – tapte og trakk seg ut. USA, NATO og vestlige makter ville «utvikle» og «stabilisere» Afghanistan – for øvrig på imperialistisk vis – men forsto lite av det de holdt på med – og har tapt: de skynder seg nå ut med halen mellom bena.

Taliban – vi våger å si «Afghanistan» – står seirende tilbake.

Konklusjon
Vi trekker denne konklusjon: «Ære til Afghanistan! De har stått fast ved personlig og nasjonal stolthet, selvstendighet og uavhengighet mot invasjon og okkupasjon, kolonialisme og imperialisme gjennom flere titalls år! Det har kostet afghanerne dyrt, men er som de selv har valgt det.

Modernisering, utvikling og framskritt? Det må i hvert fall skje innenfra – ikke med påtvunget våpenmakt utenfra ved fremmede stater. Og i bunnen for alle bør ligge: respekt for folket det gjelder.

Trond Ali Linstad

127140cookie-checkÆre til Taliban