Palestina og Israel

Ærefullt om antisionisme

Antisionistiske jøder invitert av Venner av Jerusalem med dets leder Trond Ali Linstad på markering i Oslo.

Jeg takker Eirik Eiglad som i en større artikkel i Aftenposten 11. april navngir meg blant antisionister i Norge. Det blir en æressak for meg. Jeg minner om FNs Hovedforsamling som i resolusjon 3379 slo fast «at sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering»(riktignok senere slettet etter press fra USA og Israel). Med den referansen fremstår jeg som antirasist, hvilket jeg verdsetter.

Antisionistiske jøder
Jeg står sammen med antisionistiske jøder i den internasjonale bevegelsen Neturei Karta som har beæret meg med Jødisk ærespris for mitt arbeid for palestinerne og rettferdighet i Palestina; mot rasismen til den israelske staten. Fra tidligere har jeg Palestinsk fortjenestemedalje for samme arbeidet.

Israel fremmed «rasediskriminering»
Eirik Eiglad berører Israel som apartheid-stat. Jeg viser til et nylig FN-dokument forfattet av Richard Falk, som selv er jøde.  Falk peker i dokumentet på at Israel fremmer et system med «rasediskriminering»; som «truer regional fred og sikkerhet». Det er godt å kunne være mot dette. Jeg har invitert Richard Falk til Norge for å utdype spørsmålet, gjerne i et møte med Eirik Eigland.

Sionist-eksklusiv rasisme er årsak til Palestina-konflikten
Jeg har i Vårt Lands Verdidebatt pekt på den israelske rasismen, betinget i en sionist-jødisk

eksklusivitet og rasisme som jeg anser som hovedårsak til Palestina-konflikten. Artikkelen ble slettet i Verdidebatt.

Stengt ute i Vårt Land
Konstituerte sjefredaktør i Vårt Land, Alf Gjøsund, har meddelt meg at han på bakgrunn av artikkelen, har stengt min profil på siden «permanent».

Følsomt, nødvendig og viktig
Spørsmålet om Israel, rasisme og sionisme er aktuelt. Følsomt og viktig. Jeg følger det gjerne opp med Eirik Eigland.

aerefullt-om-antisionisme-1Trond Ali Linstad holder solidaritetsappell i Oslo.

Av Trond Ali Linstad

96280cookie-checkÆrefullt om antisionisme