Kort Nytt

Amnesty International fremmer USAs politiske interesser

Tidligere amerikansk utenriksminister Hillary Clinton har beskrevet hvordan humanitær hjelp skal være del av «smart power» for USA: å fremme amerikanske politiske interesser under dekke av annen innsats. (Hillary Clinton: Hard Choices.) Den norske regjering spiller med i dette, og gir millioner av dollar for «humanitært» arbeid til for eksempel norske organisasjoner som driver humanitært arbeid for «opposisjonsgrupper» i Syria. Det humanitære arbeidet er, som det også heter, «portefølge» for den aktuelle politikk.

Her er eksempel fra Amnesty International – med bekymring på «opprørernes» (terroristenes) vegne i Aleppo, Syria. Og med støtte til amerikansk krigføring i Afghanistan. (Se bilder under). Hva med norske hjelpeorganisasjoner, eventuelt i tilsvarende rolle? Hva gjør Norsk Folkehjelp, NORWAC og andre i Syria, betalt av den norske regjering, og oppfordret av USA?

Trond Ali Linstad

96130cookie-checkAmnesty International fremmer USAs politiske interesser