Åpen og fri norsk presse, ytringsfrihet?

Åpen og fri norsk presse, ytringsfrihet?