Avisa Klassekampen underlegger seg sionistiske synspunkter

Avisa Klassekampen underlegger seg sionistiske synspunkter