Palestina og Israel

Boikott Israel – bruk ytringsfriheten mot den rasistiske staten Israel

Israel-venner og sionister forsøker å stanse all alvorlig kritikk av Israel på forskjellig vis. Tillatt kan være å si at det er legitimt med kritikk av Israels aktuelle politikk – som kritikk av annen politikk og andre tiltak i tiden. Men prøv ikke på en dypere kritikk av den israelske statens karakter og vesen: da slås hardt tilbake, for dette er (rettmessig og) farlig kritikk.

  • Israel-venner og sionister forsøker å gjøre arbeid med å boikotte Israel ulovlig; til «straffbar handling».
  • Alvorlig og dypere kritikk av den israelske staten forsøkes også – av sionister – å bli ansett som «antisemittisk».

Slik skal faktisk og saklig berettiget kritikk av Staten Israel bli forsøkt stanset! Israel-venner og sionister har dette som bevisst politikk. Men la deg ikke stoppe av det.

Et par poenger:

  • Den europeiske menneskerettsdomstolen har slått fast at oppfordring til boikott av Israel er legitimt og forsvarlige etter ytringsfrihetens prinsipper. Det tar vi med oss.
  • Forsøk på å stanse Israel-kritikk som «antisemittisk», er alvorlig. Det tyske parlamentet vedtok i 2019 en resolusjon som stemplet kampanjen som «antisemittisk». Sionister forsøker å få dette til flere andre steder, gjerne også i Norge: Det finnes eksempler på.

Norske myndigheter lar seg påvirke av sionister; medier gjør gjerne det samme. Og vi selv kan opptre fast, eller bøye oss: best er å stå opp for rettferd.

Trond Ali Linstad

116610cookie-checkBoikott Israel – bruk ytringsfriheten mot den rasistiske staten Israel