Spørsmål og Svar

Bønn, fajr (morgenbønnen)

Spørsmål:

Hei
Hvis jeg står opp og leser fajr (morgenbønnen) er jeg trøtt hele dagen. Hvis fajr er kl. 3 og jeg står opp for å lese, klarer jeg ikke å sove og plutselig kl. 7 må jeg bli klar til jobb.

Hva er løsning. Kan man lese fajr rett etter isha (kveldsbønnen)?


Svar:

Hei

Takk for spørsmål.

Dette er et viktig tema. Det gjelder flere ting. Jeg vil svare slik:

Fajr, morgenbønn og annen bønn

 • Fajr (morgenbønn): grytidlig på morgenen? Det kan nesten «ødelegge» dagen for deg, du går på jobb, men er ikke utvilt og opplagt. Du lever kanskje ikke fullt opp til dine andre oppgaver på dagen; som for eksempel oppgaver på jobb. Da svekker du forpliktelser du har på andre områder i livet.
  Din egen livskvalitet om dagen – som er en gave fra Gud! – blir ikke respektert. Da tenker jeg på det Koranen sier: Gjør ikke islam vanskelig for folk! Det er ord fra Gud! Du må vurdere fajr (morgenbønnen) – også med tid – i forhold til dette. Jeg mener du kan endre tid for bønnen.
 • Mening med bønn. Spørsmålet ditt angår også meningen med bønn. Hva er egentlig bønn: salah? Salah – bønn! – betyr egentlig å skulle erkjenne Gud, bekrefte å ville følge Gud, være hengiven Gud, stadfeste troen på Gud. Dette er salah – en erkjennelse du slår fast i ditt hjerte og sinn! Salah, med innholdet sitt, er ikke fast knyttet til tider og klokkeslett. Salah er noe du skal ha med deg hele dagen.
 • Denne erkjennelsen; salah, er blitt foreskrevet og formalisert. Den kan uttrykkes kroppslig og i bevegelser i det vi kan kalle den formaliserte bønnen. Den er også viktig – men er ikke det viktigste ved bønn! Noen misoppfatter dette med bønn og tror at om at gjør de formelle kroppsbevegelser på foreskrevet vis, og til de «rette» tider, så er «bønnen» (salah) ivaretatt! Men det er den ikke. Det formelle er ikke viktigst; det er holdninger, intensjoner, ditt hjerte og sinn; det du gjør av gode ting: hvem du er.
 • Gud sier i Koranen: «Ynkelig å be (gjøre salah) – men glemme sine moralske plikter!» (Koranen, vers 107,4–5) Det er sannhet om bønnen! Tenk på dette, også når det gjelder fajr. Jeg mener du kan flytte på tid for bønn.
 • Tid for bønn. Hva sier Koranen om tid for den formelle bønnen? Koranen er langt mer åpen og fleksibel enn det mange lærer – om angivelig nøyaktig klokkeslett for bønn, noe som er lagt til i tradisjonen senere. To sitater fra Koranen:
  • «Les bønnen (salah) i de to delene av dagen og i den nære del av natta.» (Koranen, vers 11,114)
  • Akt på Guds storhet, be når du starter natten og når du hilser dagen – og når dagen passerer middagshøyden og vender mot aften. (Kranen, vers 30,17–18)
 • Tekstene over viser til foreskrevet, formell bønn (salah) – uten å presisere verken form eller tider bønnen (salah) skal leses eller gjøres.
 • Innhold og mening er viktigst.

Mer om tid for fajr, morgenbønn
Dette blir konklusjoner om fajr, morgenbønnen – spesielt om tid anført i Koranen, for å be/gjøre fajr, morgenbønnen:

 • Be (les) fajr, morgenbønnen (Koranen, vers 30,1718):
 • … «når morgenen gryr.» (Koran-oversettelse: Muhammad Asad)
 • … «når det blir morgen.» (A.J. Droge)
 • … «når du våkner.» (Tarif Khalidi / Edip Yuksel)
 • … «i din morgenstund.» (Arthur J. Arberry)
 • … «når du går inn i morgenen.» (S.V. Mir Ahmed Ali / M. Marmaduke Pickthall)
 • … «når du står opp ved daggry». (Ali Quli Qara’i)
 • … «når du står opp om morgenen.» (Mahmud Y. Zavid / Al Muntakhab)
 • … «når du står opp om dagen.» (Seyyed Hossein Nasr)
 • … «når du hilser dagen.» (Bewley.)
 • … «om morgenen». (Majid Fakhry / Zidan / S. Abdul A’la Maududi / M.A.S. Abdel Haleem / N.J. Dawood / E.H. Palmer

Du gjør ikke galt om du ber til en tid som er angitt over.

Oppsummert
La bønn (salah) være til berikelse – du løfter ditt sinn! Koranen gir veiledning for det. Bønnen (salah), skal styrke deg gjennom dagen.

Lykke til!

Mvh
Red.

115820cookie-checkBønn, fajr (morgenbønnen)