Kort Nytt

Bygg allianse mellom muslimer og ikke-muslimer

Skal vi lytte et øyeblikk til Lenin? Han skrev om revolusjonære bevegelser i mange land, og hyllet revolusjonære krefter i uavhengige nasjonale bevegelser. Lenin skrev: «Vi ønsker velkommen den nære alliansen mellom muslimer og ikke-muslimer.» (Lenin: Inflammable Material in World Politics. Proletary. No. 33, July 23/August 5, 1908.)

Kan det gjelde også i dag? Det er stor uro i verden, og muslimske bevegelser er deltakere i det. Hezbollah er viktig drivkraft mot Israel, Hamas er sterk palestinske bevegelse. Israel med USA kan starte krig mot det islamske Iran.

Skal ikke-muslimer: progressive, demokrater, radikalere, sosialister og kommunister bli sittende på gjerdet? Med avstand til muslimer? Eller kan det være riktig med et ønske om «nære allianser mellom muslimer og ikke-muslimer» (Lenin)? Det blir til tenkende å velge.

Trond Ali Linstad

97860cookie-checkBygg allianse mellom muslimer og ikke-muslimer