Kort Nytt

«Den internasjonale holocaustdagen» – blindt og ensidig fra sionist-jøder og støtter

«Den internasjonale holocaustdagen» er blitt markert (onsdag 27. januar). Hyklersk fra sionist-jøder – og ensidig og formalisert fra pressen. Samlet sett: indoktrinering og ledet påvirkning – propaganda – med politisk formål.

Vi snakker ikke om det virkelige holocaust – folkemordet – men hvordan det brukes: misbrukes, til støtte for sionist-jødisk eksklusivitet, jødiske særretter, neglisjering av allmenne menneskerettigheter – som i Palestina. Alt for jødiske «interesser». Definert av sionist-jøder. På bekostning av allmenn-rettslig anstendighet.

Det er jøder som peker på dette! Blant dem er Norman G. Finkelstein med bøkene «Holocaust-industrien. Refleksjoner over utnyttelsen av jødenes lidelser.» Og: «Til Israels forsvar?» Først om Finkelstein selv: Født av jødiske foreldre som overlevde nazistiske konsentrasjonsleirer, bortsett fra foreldrene ble hvert eneste familiemedlem på begge sider utryddet av nazistene. Finkelstein har doktorgrad fra Princeton og vært professor i statsvitenskap ved universitet i Chicago.

Holocaust er politisert
Finkelstein viser til følgende: Holocaust, jødeforfølgelsene, er blitt politisert. Sionist-jøder utnytter minnet om nazistenes jødeutryddelse for egne formål. Holocaust brukes til å avverge kritikk mot Israels moralsk fordømmende politikk.

Videre: Jødeutryddelsen brukes for å begrunne ulovlige angrepskriger startet av enten Israel eller USA og støttet av begge.

Et eksempel på sionisters distansert vold: Israels massakre på mer enn hundre sivilie i Qana: Israel kunne handle ustraffet fordi de hadde «Holocaust».

Holocaust er i dag sionistisk, politisk argument for å okkupere, undertrykke og fordrive palestinere.

Holocaust ikke eksklusivt jødisk
Finkelstein: Det var ikke jøder, men kommunister som var de første politiske ofrene, og ikke jøder, men de funksjonshemmete som var de første ofrene for nazistenes folkemord.

Nazistene myrdet systematisk så mange som en halv million sigøynere, relativt sett omtrent like store tap som i folkemordet på jødene.

Minst halvparten av verdens romani (urettferdig kalt sigøynere), ca. 2,5 millioner polske katolikker, millioner av sovjetborgere og forskjellige nasjonaliteter var også ofre for nazistenes folkemord. 

Finkelstein: Sionist-jøder har i Holocaust lagt vekt på bare å minnes jøder. De har argumentert for at jødenes offerstatus har forrang framfor alle andres. De mener jøder er «særegne» og at holocaust bare er for jøder.

Holocaust et moralsk problem
Holocaust er et generelt moralsk – og ikke politisk – problem. Finkelstein viser til en samtale med gitt spørsmål: «Hva gjorde polakkene for å redde jøder?», og tilhørende svar: «Hva gjorde jødene for å redde polakker»?

Gjengse moralske normer
Finnes generelle, allmennmenneskelige normer som må overholdes? Ja, ondskap og moralsk neglisjering – i alle former – må motarbeides. Jøder, sigøynere, funksjonshemmete, «polakker» – skal anses med samme menneskeverd.

Finkelstein: Skal alt som har med jøder å gjøre være unikt? Forestillingen om det enestående ved en selv fyller en viktig funksjon, den tillater at Israel kan kreve å bli moralsk forskjellsbehandlet: Hvis jødenes lidelser var enestående, skulle Israel ikke være bundet av gjengse moralske krav?

Holocaust misbrukt
Holocaust – jødeutryddelsen – er misbrukt for å tjene jødisk eksklusivitet, særbehandling og egendefinerte rettigheter. «Den er blitt omformet til et ideologisk våpen så Israel kan bli vaksinert mot berettiget kritikk», skriver Finkelstein.

Og det er holocaust i dag: på den internasjonale holocaustdagen.

Trond Ali Linstad

120470cookie-check«Den internasjonale holocaustdagen» – blindt og ensidig fra sionist-jøder og støtter