Det norske utenriksdepartementet er et «rottereir»

Det norske utenriksdepartementet er et «rottereir»