Spørsmål og Svar

Er islam tilpasningsdyktig?

Spørsmål:

Er islam tilpasningsdyktig?

Hei!  Jeg lurer på om det stemmer at det i Koranen står at islam er en “tilpasningsdyktig” religion, slik at religionen skal tilpasse seg tiden og samfunnet man lever i? Kunne du eventuelt skrevet hvilken sure og hvilket vers man finner det i?

Tusen takk på forhånd!


Svar:

Hei! Takk for spørsmål

Ja, Koranen sier islam er tilpasningsdyktig – og må være det! Islam er for «alle tider» og må tilpasses og forstås i forhold til den aktuelle tiden; tenkninger, praksis og verdiene i den.

Koranen sier for det første: «Det er en sannhet for hver tid.» (13,38) For: «Hver tid har sin sannhet – avpasset til de rådende forhold og menneskers behov» (Se Muhammad Asad: Koranens budskap.) Forhold og menneskers behov endrer seg; Koranen må være «tilpasningsdyktig».

Koranen sier videre: «Islam er å følge Allah.» (Vers 5,3.) Og: «Lytt til Allahs ord og følg det beste i det. (Vers 39,18) Vi spør: Følge «det beste» i Allahs ord – er ikke alt i Allahs ord «best»? Svar: «Prøv hvert religiøst utsagt i lyset av din fornuft og ta til deg det fornuften godtar som gyldig og mulig og forkast det som ikke består fornuftens prøve.» (Muhammad Asad)

Islam må tilpasses tiden, bruk din fornuft for det! Islam er tilpasningsdyktig – tiden og samfunnet, det hviler utfordring på deg.

Hilsen
Red.

118951cookie-checkEr islam tilpasningsdyktig?