Palestina og Israel

Erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem: Den ortodokse kirken i Ukraina blir forfulgt og undertrykt av regimet i Kiev

“Den ukrainske ortodokse kirken blir forfulgt og systematisk undertrykt av det styrende regimet i Kiev. Vi ber åndelige myndighetene i verden umiddelbart gripe inn og stoppe dette.”

Det er ord fra den kristne erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem. Palestinsk patriot og kjemper. Han skriver i en e-post som også går til oss: «Kirkelige bygg blir beslaglagt, geistlige slått og mishandlet, aviser omtaler det ikke.» Han spør: «Hva er årsak til medie-blokaden? Er dette en ubetydelig sak

Han skriver: «Vi håper denne nødmelding når ledere av de kristne kirker i verden, spesielt de ortodokse. Og håper åndelige, internasjonale og humanitære instanser forsvarer moderkirken i Ukraina

Hanna legger til: «Biskopene, fedrene, diakonene, munkene og hengivne troende går gjennom vanskelige tider.» Han anfører: «Forfølgelse og undertrykking tiltar».

Og videre: «Jeg oppfordrer til støtte for den ortodokse kirken i Ukraina! Det ser ut til at fienden ønsker å eliminere den. De vil ikke lykkes,» skriver Hanna. Han henstiller til solidaritet:

«Fra det sårede Palestina og fra det lidende Jerusalem sender vi et budskap om solidaritet og sympati med den ukrainsk ortodokse kirke. Vi ber den frie verden handle for å stoppe denne rasistiske forfølgelsen som søsterkirken deres er utsatt for».

Kirken blir kalt «russisk»
Et nylig kirkemøte for Ukrainas ortodokse kirke har i en uttalelse pekt på dette: «Ukrainas ortodokse kirke står ved det ukrainske folket og har alltid støttet Ukrainas territoriale og suverene identitet. Kirkens fiender, derimot, splitter folket.»

Den ortodokse kirken – langt det største religiøse samfunn i Ukraina – blir nedlatende kalt «russisk», heter det. «Troende borgere i Ukraina blir uten grunn ansett som fiender bare fordi de tilhører kirken.»

Kirken oppfordrer president Zelenskyj til å stanse forfølgelsen

Kirkemøtet oppfordret Ukrainas president Zelenskyj til å stanse forfølgelsen av Ukrainas ortodokse kirke. Møtet anførte:

«Angrepene på kirken fører til sinne og intoleranse mot hverandre i det ukrainske samfunnet, som igjen skaper åndelig forfall med tap av moralske verdier

Slik taler den ortodokse kirken i Ukraina. (Kilde: Herland Report.)

Av Trond Ali Linstad

136930cookie-checkErkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem: Den ortodokse kirken i Ukraina blir forfulgt og undertrykt av regimet i Kiev