Palestina og Israel

Ervin Kohn målbærer rasisme

Ervin Kohn er nestleder i Antirasistisk Senter. Han er forstander i Det mosaiske (jødiske) trossamfunn. Om sistnevnte har han sagt: «Vi er en sionistisk menighet». Målbærer Kohn rasisme?

 Sionisme og Staten Israel
Sionisme den ideologi som staten Israel hviler på. Sionisme har i flere internasjonale sammenhenger – store konferanser med rasisme som fokus – blitt stemplet som en form for rasisme. Jeg har bedt Ervin Kohn om å gi en kommentar til dette: at han som nestleder i Antirasistisk Senter og forstander i en sionistisk menighet målbærer en ideologi som er blitt betegnet som rasistisk. Kohn har ikke villet svare.

Sionisme er den ideologi som fremmer at én befolkningsgruppe i Palestina (jøder) skal ha fortrinn fremfor en annen befolkningsgruppe (ikke-jøder/palestinere) og at staten Israel skal kunne videreføre dette i statens regler og lover.

Situasjonen som over beskrevet, er per definisjon rasistisk. – Om en befolkning skiller seg fra den øvrige, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkning, taler man om rasisme.»  (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon.) – Alle mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete uten forskjellsbehandling av noe slag. (FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.)

Israel, en etno-religiøs stat
Israel skal være en «jødisk stat». (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel er ikke en stat for «israelitter»; beboere med statsborgerskap i staten. Da ville ikke-jøder/palestinere kunne ha samme statsborgerlige rettigheter. Israel er kun for én befolkningsgruppe (jøder); andre er diskriminert.

Grunnleggende diskriminering
Diskriminering var aktuell fra første stund. Theodor Herzl, den jødiske statens «åndelige far» (Israels Uavhengighetserklæring) skrev i sine dagbøker hvordan jødiske innvandrere til Palestina skulle «oppmuntre» den innfødte befolkningen (araberne) til å forlate landet, blant annet ved å «nekte dem arbeid». Den holdningen er senere blitt videreført.

Araberne/palestinerne skulle «forflyttes»; drives ut fra den jødiske staten: det ble grunnlag for etnisk rensing: – Hele byer som Beisan, Jaffa, Acre, Lydda og Ramlah og arabiske deler av byer som Haifa, Safad og Jerusalem, ble tatt over av sionistiske styrker. (FN-dokument: Acquisition of Land in Palestine. New York 1980.)

Antisemittiske er «rasjonell»
I sionismen ligger klassisk rasisme. De tidligere sionister som Theodor Herzl og andre mente at jødene var «ugjenkallelig og evige fremmedartet» (Encyclopedia Judaica). Antisemittisme var for disse «rasjonell». (Theodor Herzl.) «Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelse av menneskeslekten.» (David Ben Gurion, staten Israels første statsminister, Forum, 1957).

Staten Israel uten grunnlov
Staten Israel har ingen grunnlov, men et sett med «fundamentale lover» (Basic Laws.) Disse gir eksplisitt sionistiske organisasjoner rett til å styre en rekke virksomheter i Israel; for å tilgodese «jødiske interesser». Den Israelske Landautoritet (ILA) håndterer statlig jord, det svarer til 93 % av land i Israel, «som ved lov er stengt for bruk, utvikling og eierskap av ikke-jøder». (FN-dokument: “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017»; som etter press riktignok ikke ble offentlig godtatt, men bærer FNs logo.)

Videre: “Staten Israel skal være åpen for jødisk innvandring og for å bringe inn jøder I utlendighet.” (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel har absorbert 1 million jødiske innvandrere fra Russland, men nekter å ta tilbake 1 million palestinere som er fordrevet fra staten Israel.

Staten Israel er en trussel
Om alvoret i dette: – Israels politikk, praksis og tiltak for å håndheve rasistisk diskriminering truer regional fred og sikkerhet.  (FN-dokument: “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017.)

Legitim kritikk av Staten Israel
Å påpeke at staten Israel er rasistisk, skal bli forbudt!  – Israel har med hell drevet lobbyvirksomhet for at kritikk av Israel skal inkluderes i lover mot antisemittisme. (FN-dokument over.) – Å hevde at staten Israel er rasistisk, skal bli «ny-antisemittisme» og være lovbrudd. Sånn skal kritikk dempes.

Sionisme er ikke jødedom
Dette må understrekes: jødedom ikke er sionisme. – Problemet med Israel var aldri dens jødiskhet; judaisme har mange ansikter, og flere av dem gir solid basis for fred og sameksistens. Problemet er Israels sionistiske, etniske karakter. Sionisme har ikke samme spillerom for pluralisme som jødedom kan tilby, særlig ikke for palestinerne. De kan aldri bli del av den sionistiske stat og vil fortsette å kjempe.» (Ilan Pappe. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford 2006.)

Ervin Kohn – og Antirasistisk senter – bes kommentere dette.

Trond Ali Linstad

117160cookie-checkErvin Kohn målbærer rasisme