Ervin Kohn – talsmann for rasistiske forestillinger 1

Ervin Kohn – talsmann for rasistiske forestillinger 1