Ervin Kohn – talsmann for rasistiske forestillinger

Ervin Kohn – talsmann for rasistiske forestillinger