Iran

Et alternativt syn på protester i Iran, forklart fra landet selv

Viktig: Lytt til Setareh Sadeghi, observatør og politisk analytiker i Esfahan! Hun forteller om demonstrasjoner og meninger om hijab fra kvinner i Iran på grunnplanet. Se lenke under.

Setareh Sadeghi taler fra Esfahan.

STØTTER DET IRANSKE STYRET
Jeg støtter det islamske styret, sett som helhet. Jeg er sterkt mot det såkalte «moralpolitiet», ofte med harde praksis. Kvinner må selv kunne bestemme hvordan de vil kle seg når de er ute i samfunnet. Jeg kjenner mange kvinner som er for hijab-reglene, men mot «moralpolitiet». Det er nødvendig å skille de to.

«MORALPOLITIET» UAKSEPTABELT
Jeg og mange iranske kvinner har lenge slåss mot dette «moralpolitiet» og sett det som totalt uakseptabelt.

GENUIN SOLIDARITET?
Iranere i eksil og andre som nå angivelig demonstrerer for «kvinner» i Iran, hvor sant solidariske er de? Når protesterte og demonstrerte de mot for eksempel USAs sanksjoner som dypt rammer det iranske folket, og spesielt kvinner? De har en hyklersk holdning, mange av dem. Enkelte har en annen agenda, de vil ramme det iranske systemet, bak fasader om «solidaritet». 

IRANSKE KVINNER ER STERKE
De diskriminere iranske kvinner! Iranske kvinner er sterke. Et flertall av kvinner skaffer seg utdanning, de jobber i forretningslivet, medisin på universitetet og liknende steder. De er en svært aktiv del av samfunnet. De er del av anstrengelser for å utdanne seg selv, menn, familier og andre for å skape framgang i samfunnet.

KONSERVATIVE REGLER
Kvinner leder selv an i å bekjempe konservative regler, selv om mange iranske kvinner også støtter dem.

FRIGJØRENDE FOR KVINNER?
Vestlige medier fokuserer på det de tror skal være frigjørende for iranske kvinner. Det er ikke nødvendigvis ønske for majoriteten av iranske kvinner. Kvinner i Iran kan ha en annen oppfatning av kvinners frihet.

TIL GATENE FOR MARKERING
Mange iranske kvinner kan ta til gatene når de vil gi uttrykk for et standpunkt. Markeringer er blitt infiltrert. Voldelige elementer fremmer uro. Det er vold mot sivile mål, folks biler og annet. elementer har egentlig svært liten interesse for iranske kvinners rett. Mange er blitt drept i markeringer. Mobben fremmer vold. De har en annen agenda enn kvinners rett. Det har vært fredelige markeringer der kvinner i markeringer ikke er hindret.

MAHSA AMINI DØDE
Mahsa Amini døde under oppsikt av «moralpolitiet». Hva skjedde, ble hun slått, eller var andre grunner? Du ser glimt på videoen her. Mahsa Amini var kurder. Er det et kurdisk problem? Kurderne er iranere, det er ikke et etnisk spørsmål. Enkelte kurdiske grupper er separatister og bruker vold. Tradisjonelt står de nær USA og Israel.

VESTLIGE MEDIER ER IKKE REPRESENTATIVE
Vestlige og sosiale medier er ikke representative for det som skjer i Iran. De bringer nyheter og oppslag fremmet av NATO-stater. Eksil-iraneres medier er «The Voice of Imperialism.»

Mahsa Amini før hun faller om og senere dør.

Se mer her:

Trond Ali Linstad

136290cookie-checkEt alternativt syn på protester i Iran, forklart fra landet selv