Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 1

Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 1