Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 2

Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 2