Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 3

Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen 3