Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen

Etter profet Muhammeds død startet forfallet i den store historiske islamske revolusjonen