Iran

Feil om Iran i steigan.no

Det er forundrende lesning om Iran i steigan.no, 12.08.21. En artikkel viser sympati – nesten begeistring – for «tusenvis av oljearbeidere i Iran» som streiker for «høyere lønn og bedre arbeidsforhold». Grunnen skal være «landets økonomiske krise» der ansvar skal være på «den iranske regjeringa», men (kun) «forverret av sanksjoner fra USA». Hva er dette for tøv?

Krig i Iran
Har ikke steigan.no oppfattet at Iran er i krig? En umiddelbar økonomisk krig der USA og andre vestlige makter prøver å kvele hele Irans økonomi for å tvingen Iran – en bastant motstander mot USA og Israels dominans i Midtøsten – i kne? Utenfra tvinges fram økonomiske sanksjoner fra USA og Vesten – og et militært angrep kan være i vente.  Inne i det iranske samfunnet selv oppmuntres til uro, misnøye motstand og streiker for å svekke det iranske styret.

Er steigan.no på parti med de siste? Disse som fører ut USAs politikk inne i Iran selv, ved uro og streiker? For å svekke Irans motstand og besluttsomhet? Tvinge fram en «regimeendring» som er USAs offisielle mål! Om ikke Israel og USA sammen går til – ikke bare økonomisk, men også væpnet – krig?

USAs interesser og opposisjon
Steigan.no viser sympati – nesten begeistring – for dette? Som pekt på av steigan.no selv i andre situasjoner – og jeg tenker på Syria: Vi forholder oss i konflikter til en hoved motsetning og en underordnet motsetning. Når det gjelder Iran: Hoved motsetningen går mellom USA og Israel på den ene siden, og Iran og det iranske styret på den andre siden! Hvor står steigan.no?

Med Hillary Clinton? Hun skriver i sin selvbiografi «Hard Choices» hvordan dette inngår i USAs strategi mot Iran: – Nært samarbeid med opposisjonelle kontakter i Iran, støtte til demonstrasjoner, vurderinger fra etterretningsagenter, og dette: «Bak scenen … være i konstant kontakt med aktivister i Iran».

På hvilken måte? Hillary Clinton, daværende USAs utenriksminister skriver:

Hillary Clinton med trente aktivister
«Jeg besluttet å trappe opp våre anstrengelser med å forsyne pro-demokratiske aktivister med redskap og teknologi for å unngå styrets undertrykking og sensurering. Over de neste nærmeste årene investerte vi titalls millioner dollar og lærte opp mer enn fem tusen aktivister rundt om i verden.» (S. 354–355.)

Står kilden til steigan.no – som uttaler seg begeistret om streiker og uro i Iran – på den lista?

«Regimeendring» nå, for USA og Israel
Ytre og indre uro – for «regimeendring», som er både USA og Israel sine ønsker for Iran! Iran: eliminert som en opposisjonell kraft i Midtøsten. Og med det: Ingen virkelig motstand mot USA i Midtøsten. Ingen dypere motsetning til Israel, med dyp og prinsipiell støtte til palestinerne; ingen støtte til nasjonal motstand i Libanon, ved Hezbollah; svekket støtte til Syria, uten Hezbollah; større ro for USA i Irak; styrket posisjon for USA-venner som Saudi-Arabia (støttespiller for terrorisme) og andre i Midtøsten.

USAs imperialisme gir hoved motsetning
Hvem står i veien for dette? Iran – så bryt Iran ned! USA-allierte aktivister i Iran og andre arbeider bevisst for, eller bidrar til, det! Med USAs resept: Regimeendring! Ytre og indre press: Ligger dagens «hoved motsetning» i dette? Og steigan.no kan spille med?

Trond Ali Linstad

126780cookie-checkFeil om Iran i steigan.no