Spørsmål og Svar

Feil og tvil i islam

Spørsmål:

 Asalam alaykum

Jeg er jente på 26 år og kommer fra en familie med muslimsk bakgrunn, men moren min har trukket seg unna islam og er ikke troende lenger. Dette har ført til at jeg selv har begynt å tvile selvfølgelig, og nå føler jeg at jeg har mistet meg selv helt og falt helt ut. Men jeg har et stort ønske om å finne tilbake, for noe inni meg selv sier at det er det rette og riktige å gjøre. Men jeg har gjort så mye feil, spist gris, drukket alkohol, samleie utenfor ekteskap og til og med brukt rusmidler på fest, noe jeg skammer meg for. Men hvordan kan gjøre opp for alle mine feil? Når jeg har gjort så store feil? Kommer Allah Swt noen gang til å tilgi meg? Og hva med mine andre venninner som har død uten å gjøre opp for sine feil, er de i helvete nå?


Svar:

Asalam alaykum

Takk for spørsmål.

Først vil jeg si dette: Du kan alltid gjøre opp for deg! Hvis du virkelig angrer og vil forbedre deg, er seriøs. Allah vil kunne tilgi deg, det er helt klart, Koranen understreker dette. Og et gammelt islamsk ordtak sier at om du har gjort noe galt og virkelig angrer, så er det som om det gale ikke var blitt gjort! Da er alt blitt visket bort.

Andre som har gjort feil og er døde, kan også være tilgitt! Det vet vi ikke noe om. Da må vi bare huske dette: At Allah er rettferdig, det er sant. Men Allah er også “barmhjertig og nådig”. Vi kan håpe på at ting er bra.

Og så til dette spørsmålet: Om å finne tilbake til islam. Jeg tror du fortsatt er i islam! Du har ønsker og vilje til å ville være der, det er fint! Hold fast ved det. Og så er det jo viktig å vite hva det betyr at man fortsatt “er i islam”. Det er mange formelle regler og normer som egentlig ikke er så viktige. Noe er ekstra “påfyll” som er kommet til senere. Men kjernen er det Koranen sier – når vi velger kloke ord og tolkninger. Og mest viktig er denne trossetningen: “Det er ingen annen guddom enn Allah, og Muhammed er Allahs profet (sendebud, vismann). ” Moral og holdninger må kobles til dette! Da blir man en (god) muslim.

Til sist, om å ha tvil. Koranen sier at Abraham – profeten! – hadde tvil! Da er det vel lov å ha det. Men det er samtidig viktig å komme videre fra det. Så la oss håpe det går bra. Og kanskje kan du be om det?

Lykke til!

Hilsen
Red.

97130cookie-checkFeil og tvil i islam