Historie

Forfalli den store historiske islamske revolusjonen. Lær av Abu Dhar

Bilder: Abu Dhar: «Den mørkhudete ørkensosialist.» Abu Dhar taler til folk på torget.  Moskéer ble støtte for rikfolk med penger. Billig mynt til fattige. Abu Dhars symbolske grav i Istanbul.
Ali Shariati

Bakgrunn
Profeten Muhammed forlot Mekka etter å ha virket i byen i flere år. Han dro til Medina for å føre videre budskapet han mottok fra Den høye: Skaperkraften, Gud/Allah. Muhammed var sendebud for erkjennelse og sannhet, rettferd og tro for samfunn og til menneskers beste i dette og det neste livet.

Profetens moderate liv
Islams profet Muhammed entret Medina. Der lot han bygge en moské og et beskjedent hjem til side for moskéen. Døren inn til hjemmet gikk fra moskéen. Helt til han døde, og selv etter at islamsk styre var opprettet i hele Arabia, levde han moderat, uten å endre livsstil.

Profet Muhammeds død
Profeten Muhammed døde (632 e.Kr. / 11 e.H). Der ble Ali, som var utpekt til å lede det islamske samfunnet, satt til side. Abu Bakr fikk lederrollen og påvirket senere etterfølger. Med dem startet – over en lenger etterfølgende tid — forfallet i islam.

Det islamske systemet ble snart et kongelig enevelde. Kongelige palasser ble reist. Tidligere moderasjon ble erstattet av storslått utfoldelse for makt og rikdom. Materialisme og umoral rådde.

Profetens etterfølgelse
Et historisk skritt tilbake: Profeten Muhammed var død, og hvem skulle etterfølge ham som leder av det islamske samfunnet? Det var to fløyer. Den ene var representert ved Ali, utropt etterfølger av Profeten Muhammed selv. Med Ali i denne fløyen var:

Abu Dhar som var blant de første som godtok islam og Profeten, en fattig og ukjent troende fra den arabiske ørken. Salman, en frigitt ikke-arabisk slave, opprinnelig fra Iran. Bilal, en etiopisk slave. Suhaib, en fattig person fra Hellas. Animar, med en afrikansk slavinne til mor. Maiham, en lutfattig daddel-selger. Alle høyt elsket og fortrolige til Profeten

Til den andre fløyen hørte de eldre og økonomisk godt etablerte følgerne til Profeten: Abd al-Rahman ibn Awf. Said ibn Abi Waqas. Khalid ibn Walid. Talha. Zubayr. Abu Bakr. Umar og Usman. De var del av det gamle aristokratiet: den rike overklassen fra før det islamske systemet.

Klasser i samfunnet
Usman fremmet nye tanker og holdninger, på vei bort fra islam og inn i et nytt klassestyre der et nytt borgerskap fikk makt, og mye urett skjedde. I dag kaller vi dette forfall, overgrep og korrupsjon. Det fortsatte i hovedsak senere og ble systemets tradisjon. Vi ser tradisjonen i dag.

Abu Dhar
Usman ble Abu Dhars motstander. Abu Dhar hadde Koranen med seg.

«De som samler rikdom, gull og sølv, og ikke bruker det på Guds vei, gi dem nytt om at det venter dem smertelig svar … Dette er det dere har samlet opp for dere, så smak det dere har samlet på oppstandelsens dag.» (Koranen 9,34-35)

Abu Dharr var ikke mild og forståelsesfull mot islamske «lærde»; imamer og andre som sto på herskernes side. Han viste til Koranen:

«Dere som erkjenner, mange blant religionens menn bruker i forfengelighet av folkets goder, og er hindring på Guds vei.» (9,34)

Abu Dhar lærte folk at nød og fattigdom ikke er Guds «vilje», og heller ikke del av «skjebnen» Det skyldtes herskernes, kapitalistenes utbytting og opphopning av rikdom, på fattige og nødstiltes bekostning.

Når han snakket om kapitalisme og oppsamling av rikdom, forsvarte han de fattige og elendige. I den konsekvente fordømmelsen av aristokrater og palass-boere i Damaskus og Medina, sto Abu Dharr fram som «en bestemt sosialist».

Usman spurte Abu Dhar: «Om en person har betalt sin sakah (velferdsskatt) — har han da andre religiøse plikter?» Abu Dharr svarte: «Problemet er ikke sakah, men å samle gull og sølv og ikke bruke det på Guds vei.»

Konen hans, Um Dhar, sto med ham og var ledsager til Profeten. Kvinner var ikke «svak part».                 

Historisk spørsmål
Hvilke lærdommer kan trekkes fra den islamske, historiske bevegelsen? Noen spørsmål blir reist:

  • Hva annet ble de store resultater av bevegelsen enn tider med mektige armeer, militære seire og opprettelse av et stort imperium — som forsvant etter noen hundreår?
  • Hva var forskjellen mellom den islamske bevegelsen og andre politiske og militære bevegelser i historien som oppnådde liknende seire — og kanskje enda større triumfer?

Hvor er islams grunnlag i dag om gudsbevissthet og å gjøre det gode?

Abu Dhar dør
Abu Dhar ble utvist fra det islamske samfunnet av herskerne Usman og Muawia, først til Damaskus og senere til Kypros. Abu Dhar døde på Kypros, i stor fattigdom, som Alis gode ledsager og Profetens venn. Profeten hadde sagt om Abu Dhar: «Han går alene, dør alene og skal gjenoppstå alene Vi tror han blir tatt imot med velvilje av Gud.                                                                   

Sluttnotat:

Ali Shariati var shia-muslim av tro. Han hevdet samtidig at shia-islam var blitt korrumpert og brutt ned av religiøse og politiske ledere. Shariati strakte vennskaps hånd til sunni-muslimer og inviterte til gjensidig respekt og forståelse. Han verdsatte flere av sunni-muslimenes teser. Kontakt, forståelse og nærhet mellom dem så han som viktig.

Trond Ali Linstad

133970cookie-checkForfalli den store historiske islamske revolusjonen. Lær av Abu Dhar