Kort Nytt

Førjulsnotater

Vi nærmer oss jul. Det gjøres juleforberedelser. Vi vil ikke være dårligere vi – enn å være med på disse.

Jul – hva var nå egentlig det? Den gang jeg var ung – og for øvrig ateist – var det ett element som hørte til – så vidt jeg husker – og det var: Jesus! Gudesønnen Jesus, var han! Profeten Jesus, kan vi si! Vi forsøkte i hvert fall å hente han fram. Juleevangeliet – og Jesus – kunne bli lest. Jesus – på et vis – hørte til.

Juleevangeliet
«Og det skjedde i de dager … Men de fikk ikke plass i noe husrom …» – Og de: Jomfru Maria – som skulle føde Jesus – og mannen hennes, Josef – måtte søke tilflukt i høyet i en stall.

Der ble Jesus – gudesønnen, eller profeten – født. Myndighetene – for en folketelling – hadde bestemt situasjonen. Folk – fattigfolk – måtte lyde.

Myndigheter og folk
Myndigheter og folk – fattigfolk – hva er rollen deres i dag? Her og i verden. Og hva med selve historien? Om gudesønnen – eller profeten – Jesus: veileder og sendebud for det som er rett og riktig? Husker vi han nå, i denne førjulstid? Neppe!

Førjul og TV
Jeg har ikke selv TV, det kan jeg komme tilbake til. Men det hender jeg på reiser kan sitte på et hotellrom og skru det på. Også i en førjulstid, som nå. Jeg forundres over hva det viser.

I denne førjulstid: Banaliteter om jul og julefeiring. Overfladisk glitter. Innkjøp av presanger – alt hva den enkelte trenger. «Gleder du deg til jul – og hvorfor?» Dannete og velkledde damer – og herrer – spiller og synger, med påtatt oppriktighet.

Alt periodisk avbrutt med reklame for den som «sponser» programmet – og informerer om hva mer å kjøpe.

Gud er kommersialisme! Og Jesus? – Han er glemt.

Kulturinnslag
Kulturinnslag med sanger? Og kanskje også dikt? Noen framfører Alf Prøysen – de trykker han til sitt bryst. Men er ikke det – kan man si – nesten blasfemi? På Alf Prøysens vegne? Proletar og opprører: Alf Prøysen.

Alf Prøysen
Her finner jeg et dikt av han: «Du skal ikke knele.» Se dette.

Skrev han ikke dette dikt – mot styrende? Mot «herrene»? Og: «Bøy ikke kne for dem»!» Nå tilpasser disse ham sitt førjulsbilde; de styrende. Nei, hold «håp i ditt unge hjerte, og nag i ditt bitre sinn.» Det skrev Alf Prøysen.

«Kapitalister» kunne han kalt dem, de ideologer som former dagen.

Templet
De som perverterer julen – et opphøyet budskap om anstendighet og tro. Jesus kjente til dem. Han tok svøpen og drev dem bort fra templet: Jerusalems pengesenter, under de som rådde grunnen.

Den falske guden: kommersialismen – Vestens gud i dag, kan man si, ble vendt ryggen.

Tidsånden
«Vi lever i en vanskelig tid», skrev Bertolt Brecht. Det gjelder i dag også. Og til denne førjulstid: Prester streiker! Ikke som en protest, som Jesus, mot den falske guden: kommersialismen. Men for bedre betalt i å tjene guden sin; gud.

Bertolt Brecht
Bertolt Brecht? Kanskje sto han nærmere Gud, denne ateisten, enn mange prester! Vi ærer han i denne førjulstid med dette diktet: «Herberget». Se diktet.

Georg Johannesen
Diktet er oversatt av Georg Johannesen. Nok en ateist; sannhets- og rettferdssøkende. Han døde for øvrig i Egypt – på selve julaften, 24. desember 2005.

Skal vi våge oss på julens ordbruk, og si, om Georg Johannesen: – Gud hentet han til seg på julaften.

Vi ærer han i hvert fall her. Les diktet av Bertolt Brecht.


Alf Prøysen


Bertolt Brecht

Trond Ali Linstad

119850cookie-checkFørjulsnotater