Iran

Forsøk på regimeskifte både i Russland og Iran

USAs metode begynner å bli velkjent.

Derimot. no. 13. Oktober 2022.

Forståelse for Russland, men ikke for Iran?

Mange har forståelse for Russland, men ikke for Iran. Fins likhetspunkter mellom de to? Vi tar Ukraina som start.

USA og vestlige makter fører krig i Ukraina, egentlig rettet mot Russland! Russland skal rives ned og svekkes til fordel for USA og Vesten. Russland under Putin, står mot! Folk i landet vil bevare Russland med kultur, tradisjon og historisk identitet, det holder Russland oppe! Nasjonale og historiske aspektet står sterkt.

Vi kan skrive dette om Russland: «Russland er et sterkt samfunn av et folk som er patriotisk, står fast ved egen tradisjon og identitet som et uavhengig, fritt land i opposisjon til vestlig imperialisme og fremmed innblanding for regimeskifte i landet! Og hva ‘verre’ er: Russland som er under historiens kraftigste sanksjoner, ikke bare står mot denne innblandingen, men orienterer seg internasjonalt til et videre samarbeid med Kina og andre, blant dem Iran. Så det russiske styret må veltes.»

Kjære leser, bytt ut «Russland» med «Iran» – og «russisk» med «det iranske» – i avsnittet over! Og les det en gang til. Blir ikke det riktig? Konklusjon: Støtt ikke krig og «opprør» for regimeskifte i Russland! Heller ikke i Iran.

Forsidebilde: Steven Su av Nasir al-Mulk Moskeen i Farsprovinsen, Shiraz i Iran


Trond Ali Linstad

135750cookie-checkForsøk på regimeskifte både i Russland og Iran