Palestina og Israel

Fred og rettferd i Palestina

Yassir Arafat, PLOs leder til jødene: «Sammen for rettferd og fred»

Han er død, men lever som veileder og legende, Yassir Arafat, grunnlegger av palestinsk motstandskamp for fred og en løsning i Palestina (Israel).


Yassir Arafat talte til FNs Hovedforsamling på møte, 13. november 1974. Utdrag fra talen:

– Sionistisk ideologi er brukt mot vårt palestinske folk for å skape en Vest-preget settler kolonialisme mot oss, men også for å bryte bånd for jøder fra deres hjemland og skape motsetninger til nasjonene der jøder er.

Sionisme som ideologi er imperialistisk, kolonialistisk og rasistisk av karakter. Den er dypt reaksjonær og diskriminerende og forent med anti-semittisme i grunnleggende tenkning, er andre siden av den samme mynt.

Vi skiller mellom jødedom og sionisme. Vi står fast ved motstand mot den kolonialistiske, sionistiske bevegelsen, men respekterer jødisk tro. Vi fordømmer all urett begått mot jødene og undertrykking begått mot dem på grunn av deres tro.

Hvordan kan jeg drømme og håpe? La min drøm bli oppfylt, at jeg og folket mitt i landflyktighet kan vende tilbake til Palestina og leve der med jøder som kjemper for rett og arabiske prester i en demokratisk stat der kristne, jøder og muslimer lever i rettferd, likhet og vennskap.

I min egenskap som formann av PLO og ledere for den palestinske revolusjonen erklærer jeg for dere at når vil snakker om våre felles håp for morgendagens Palestina, innbefatter vi i alle sider ved det alle jøder som nå bor i Palestina som velger å leve med oss i fred uten forskjellsbehandling.

I min egenskap som formann av PLO og ledere for den palestinske revolusjonen oppfordrer jeg jøder til hver og én å vende seg fra falske løfter i den sionistiske ideologien og av israelske ledere. De tilbyr jøder vedvarende blodbad, endeløse kriger og tvang.

Vi tilbyr dem den mest sjenerøse løsning, at vi skal leve sammen innenfor rammen av rettmessig fred i vårt demokratiske Palestina.

I min egenskap som formann av PLO erklærer jeg at vi ikke ønsker én dråpe blod, verken arabisk eller jødisk, skal falle, og heller ingen tilfredshet ved fortsatt drap fremmet, når rettferdig fred, grunnet på vårt folks rettigheter, håp og drømmer er helt opprettet.

Jeg er i dag kommet med en olivengren i den ene hånden og en frihetskjempers våpen i den andre. La ikke olivengrenen falle fra min hånd. Jeg gjentar: la ikke olivengrenen falle fra min hånd.

Krig blusser opp i Palestina, og i Palestina blir fred skapt.

Gilad Azmon, født israelsk jøde: «Åpen tale for fred»

Gilad Azmon har forlatt Israel, er humanistisk tenker, musiker og forfatter.


Gilad Azmon

Tenk deg en israelsk statsminister våkne en solfylt morgen med et uvanlig ønske om å skape virkelig fred. I denne tidlige morgenstund blir han eller hun grepet av visdom! Vedkommende innser at Israel i virkeligheten er Palestina – at Israel har bredt seg ut over historisk Palestina på bekostning av det palestinske folket, dets livsgrunnlag og historie.

Vedkommende erkjenner at palestinerne er landets innfødte befolkning. De raketter som palestinere fra tid til annen skyter, er ikke annet enn kjærlighetsbrev til deres stjålne landsbyer, fruktlunder, vingårder og marker.

Vår tenkte statsminister innser at den såkalte israelsk-palestinske konflikt kan bli løst på 25 minutter straks de to folk bestemmer seg for å leve sammen.

Etter denne israelske selverkjennelse blir det kalt til pressekonferanse samme dag klokka 14.00. Unnfanget av sann rettsindighet erklærer statsministeren for verden og dennes folk:

«Israel innser den spesielle situasjon og sitt ansvar for verdensfreden! Israel oppfordrer det palestinske folket til å vende tilbake til sine hjem. Den jødiske staten skal bli en stat for dens innbyggere, der alle folk skal ha fulle og like rettigheter.»

Døren vil være åpnet for fred.

Ramzy Baroud, reporter og forfatter: «Israel er et ‘sykt’ samfunn»

Ramzy Baroud har i en årrekke rapportert og skrevet fra Midtøsten. Her om det sionistiske Israel som et «sykt» samfunn.


Ramzy Baroud

Israel er et «sykt» samfunn. Denne «sykdom» blir internasjonalt stadig med kjent, preget av vold, brutalitet og rasisme. Og militær okkupasjon, apartheid og folkemord-liknende drap som i Gaza. Hører jøder til i «menneskeheten»?

Det israelske samfunnet vil ikke selv kunne kurere «sykdommen». Det vil når det kommer til stykke, den palestinske motstanden gjøre når den klart stiller Israel til ansvar. Og det internasjonale samfunn tar modig skritt til fordel for palestinske rettigheter og gir klar støtte til palestinernes krav om frihet.

Jo før dette skjer og det israelske samfunnet blir tvunget til å revurdere sin sionistiske tenkning, rasisme, militære okkupasjon og apartheid, dess to bedre for rettferd og fred.

Trond Ali Linstad

137660cookie-checkFred og rettferd i Palestina