Spørsmål og Svar

Funksjonshemmete

Spørsmål:

Hvordan ser Islam på barn som er født med utviklingsavvik? Blir dette sett på som en “feil”, en “byrde” for familien? Er det en måte Allah har straffet familien på?

Videre lurer jeg også på hvordan Islam ser på abort? Dersom legen opplyser den gravide om at barnet har stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom som et resultat av genfeil, vil det da være etisk feil å abortere barnet? Er det forskjell mellom å abortere et friskt og et sykt barn?


Svar:

Takk for spørsmål.

Barn med utviklingsavvik? Det står i Koranen at Gud/Allah skaper de barn som Han vil. Det kan vi ta med oss: Blir det født et barn med utviklingsavvik, er det Gud/Allah som vil det slik. Vi lærer i islam at alle barn er en gave, også barn med utviklingsavvik.

Gud/Allah har en mening med det! Og det er slett ikke for å «straffe» familien! Nei, det er det ikke. Ingen barn er «straff» for andre. Islam lærer at enhver bærer sin egen skyld, og ingen gis plager og et vanskelig liv som svar på hva andre har gjort.

Men Gud/Allah prøver mennesker. Han gir dem utfordringer. Hvordan takler de vansker, beholder de optimisme og tro selv når det kan bli tunge dager? Med spesielle oppgaver og å håndtere. Gud/Allah har en mening med det: best å takke for de barna vi får.

Barn med utviklingsavvik. Jeg tror vi kan ha mye å lære av dem. Jeg har selv en utviklingshemmet gutt, fin og flott. Vi forstår mer om omsorg, kjærlighet og ansvar sammen med dem. Det underbygger og styrker vår menneskelighet. Det bidrar til forståelse, klokskap og fornuft – jeg vil hevde det. Og Gud/Allah har en mening med barnet. Han vil hjelpe oss. Og kanskje er det en test? På oss selv – og andre barnet omgås: Hvordan blir barnet møtt? Av alle rundt han/henne. En test, kanskje på oss alle.

Og uten dette innslaget av ansvar, kjærlighet og omsorg i en spesiell situasjon: ja, nærmer vi oss å bli «maskiner»? Liv – alt liv – er ikke så viktig? Vi snevrer det inn til det tradisjonelle, normale. Som i seg selv også er en gave. Gud/Allah vet best.

Så var det spørsmålet om abort – barn med genfeil. Det er litt vanskelig. Mye gjelder det som er nevnt over. Prinsipielt og generelt mener jeg barn gitt av Gud/Allah skal være respektert og godtatt.

Islam skal legge vekt på moren i en vanskelig situasjon. Et barn med genfeil eller annet, skal det bli en svær stor belastning på moren? Imamer og andre vil kanskje spørre om det? Jeg tør ikke ha noen klar mening om det (er ikke imam). Men jeg tror tankene over veier tungt.

Hilsen
Red.

115410cookie-checkFunksjonshemmete