Verden

Går vi mot en ny verden?

Vi kan gå mot en ny verden. Vestlige makter definert som USA, Nato og enkelte vestlige stater har dominert verden i mange ti-år. Det kan gå mot slutten, i hvert fall om vi ser det historisk.

Og slik har det alltid vært! Stormakter har vokst fram, styrt store deler av verden for så å svakkes og til slutt forsvinne, mer eller mindre. Tenk etter på historien selv.

USA og Vesten har ikke maktet å styre verden. Fattigdom, kriger og elendighet har dominert bildet og vært daglige realiteter for folk flest. USA og Vesten har tapt i å løfte verden til velstand og stabilitet i folks daglige liv. Systemet disse makter representerer dominerte en stund, nå har det tapt. Det er krampetrekninger tilbake. USA og Vesten prøver å samle stater under sin kontroll gjennom krigen i Ukraina, men lykkes ikke. Resultatet er splittelser, ødeleggelser og død.

Nye allianser vokser fram! Russland og Kina knytter bånd, klargjør felles interesser og begynner sammen å vise ansikt. Andre knytter seg til, som stater i eurasia og Latin-Amerika. Syria er med i bevegelsen og Iran, som kan bli viktig. India lytter til. Libanon ser til den, og det samme krefter i Palestina. En bevegelse er på gang.

Det gjelder stater og staters interesser. Kan ideologier også snakke sammen? Russland og Kina med marxistisk grunnlag, den iranske revolusjonen hadde marxistiske islett. Kristne bevegelser i Russland taler, kristne i Palestina lytter og det samme i Latin-Amerika. Verden kan være i ferd å skifte farge. For større likeverd og rettferd.

Hvem blir med? Noe skjer, la oss håpe for en bedre verden. Uten USA-Nato og vestmakters dominans, historien ruller fra dem. Stimuler nye krefter.

Kan vi leve og arbeide sammen?  Shia-muslim Trond Ali Linstad på stand for NKP med plakat av Abu Dharr, “den første muslimske sosialist og kommunist”. (Ali Shariati). På jakkeslaget: NKP og bilde av Hezbollahs leder Nasrallah.

Trond Ali Linstad

134110cookie-checkGår vi mot en ny verden?