Har staten «Israel» rett til eksistens? 1

Har staten «Israel» rett til eksistens? 1