Har staten «Israel» rett til eksistens? 2

Har staten «Israel» rett til eksistens? 2