Har staten «Israel» rett til eksistens?

Har staten «Israel» rett til eksistens?