Palestina og Israel

Heroisk og rettferdig opprør av palestinerne i Gaza

Hvilket rettferdig opprør i Gaza! Undertrykte og okkuperte palestinere i Gaza har reist seg mot okkupanten, undertrykkeren og den rasistiske instans: staten «Israel»! Som har holdt dem nede og mishandlet dem i årtier. Heroisk handling fra palestinernes side!

Hva mer kan man vente? Intet folk avfinner seg med okkupasjon og undertrykking. Er det en ukjent lærdom? Bare undertrykkeren selv kan tro det. Og kun for en tid. Rettferd tvinger seg fram. Slik er det.

Kjenner du palestinsk historie? Hvordan sionistiske jøder har tatt seg til rette: okkupert palestinsk jord – nå det meste av landet! Fordrevet hundretusener palestinere og holdt andre i sionistisk rasisme; apartheid. Det er historisk kunnskap.

Dette er blitt minnet om og påpekt av mange, som vet. Blant dem Isaac Deutcher, tidligere jødisk forfatter og politisk aktivist (wikipedia):

«Staten Israel har eksplosiver – fortvilelse til hundrer av tusener fordrevne arabere – bygget inn i selve sine grunnvoller. Vi bør merke oss at det er israelerne selv som har plassert disse eksplosiver under statens grunnlag.» (Isaac Deutscher. The Non-Jewish Jew. Oxford University Press, London 1968.)

Det er “israelerne” som bærer skyld! Ja, faktisk alle sammen. Det snakkes nå om “sivile israelere», men de fleste voksne mennesker i staten «Israel» er trent som soldater, de inngår som væpnete “reservister» og kan nå krige i Gaza.

Men viktigere er dette, oppsummert av Arnold Toynbee, blant verdens fremste historikere:

«Hele Israel er delaktig når det gjelder massakre og fordriving av palestinske arabere fordi de har tatt landet og eiendommen som legalt og rettmessig fortsatt tilhører araberne.» (Arnold Toynbee på McGill Universitetet, Montreal, 31. Januar, 1961.)

Ta med det når «israelere» blir drept.

Og allment: «Jeg tror at i spørsmålet mellom de palestinske arabere og sionister, har palestinerne rett og sionistene urett.» (Arnold Toynbee. Jewish Telegraphic Agency. 3. mars 1955.)


Trond Ali Linstad

142950cookie-checkHeroisk og rettferdig opprør av palestinerne i Gaza