Norge

Hillary Clinton – ideolog og pådriver for aggressive kriger

Tidligere USAs utenriksminister, Hillary Clinton – ideolog og pådriver for aggressive kriger – kommer til Oslo på kvinnedagen 8. mars

Det er vel sjarmerende? Hillary Clinton – kvinnelig topp-politiker fra det styrende amerikanske etablissementet – skal holde tale i Oslo på kvinnedagen! Med smilende deltakelse og respekt fra norske kvinnelige ledere og andre – fra det styrende norske etablissementet.

Kvinnelig solidaritet? Tro ikke på det! Det blir bifall og applaus for en av de fremste pådrivere for urettmessige kriger i verden. Det gjelder Hillary Clinton.

Hillary Clinton
Hillary Clinton! Tidligere USAs utenriksminister, Initiativtaker og ledende utøver av ødeleggelsen av Libya! Ruiner er tilbake, et relativt velfungerende land i oppløsing. Krigsherrer styrer. Folk i landflyktighet eller i umenneskelige leirer. Grupper av terrorister som kjemper.

Og – må man minne om: Norge var med på det hele! I å bombe og rive opp Libya. Med aktiv støtt fra ledende politikere her hjemme. Noe å tenke over: hva er disse politikeres karakter, hvor hører de til – nå i møte med viktig allierte?

Talsperson for krig
Hillary Clinton! Drifter for krig i Libya. Initiativtaker for krig mot Syria. Talsperson for mulig krig mot Iran – og om nødvendig: «fullt og helt å utslette Iran», har hun sagt. Nå varmt æret i Norge.

«Smart power»
Hvordan føre moderne krig? Hillary Clinton har oppskriften. Det er å bruke «smart power», har hun forklart. Og det er balanse mellom «hard power»: militær makt, og «soft power»: diplomatisk, økonomisk, humanitær og kulturell påvirkning.  Alle elementer skal brukes i amerikansk utenrikspolitikk, skriver hun. (Se Hillary Clintons bok: Hard Choices.)

Krig i praksis
Hun legger et konkret eksempel til grunn: USAs krig mot Syria. Hun skriver: Allierte i krigen «skal ikke gjøre det samme». Noen skal «bringe inne våpen» til «opprørerne». Andre skal «legge vekt på humanitære behov». Hun selv skal fokusere på «diplomatiske påtrykk» – for å «isolere og presse regimet.»

Den «humanitære» side i krigen
Det skal gis ekstra hjelp som «mat, vann, ulltepper og kritiske medisinske tjenester» til lidende folk i Syria – som skrevet står: del av krigen «mot regimet».

Her har Norge en viktig funksjon. Den norske regjering har gitt millioner av kroner til helsearbeid for opposisjonelle gruppene i Syria – som medisinsk grunnlag for oppstand og krig. Gjennom organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Norwac og andre. Del av Hillary Clintons strategi for «Smart power.»

Støtte til «sivil opposisjon»
Hillary Clinton skriver: «Jeg lovte også økt støtte til sivile opposisjonsgrupper, inkludert satellitt-tilknyttete datamaskiner, telefoner, fotoapparater, og opptrening av mer enn tusen aktivister, studenter og uavhengige journalister.»

Resultatet er overskrifter og artikler også i norske medier. Og hva med de «uavhengige journalister»?

Hjertelig møte 8. mars
Nå møtes de, Hillary Clinton og venner. Med smil og hjertelighet – så visst, og velvillige oppslag i store aviser. Men hold avstand til dem; jeg mener mentalt. Det er et riktig valg.

Trond Ali Linstad

121750cookie-checkHillary Clinton – ideolog og pådriver for aggressive kriger
Tags