Palestina og Israel

Hilsen fra Erkebiskop Hanna, okkupert Jerusalem

Vi sender leseren en hilsen fra Erkebiskop Hanna i det okkuperte Jerusalem. Hanna er kristen-ortodoks leder, patriot og vår venn. Han tar opp flere tema.


Bilde: Erkebiskop Hanna (eget foto).

1: Sionisme

Leseren vet kanskje at sionisme er det ideologiske grunnlaget for staten Israel? Det vises til dette i Israels Uavhengighetserklæring, den såkalte grunnlov. Israel er en sionistisk stat.


Bilde: Staten Israel blir erklært 1948. Bilde av Herzl på veggen.

Hva er sionisme? Grunnlag for den såkalt «jødiske» staten! Det er en ideologi som behandler spørsmål om jøder og ikke-jøder. Grunnlegger av den aktuelle sionismen er Theodor Herzl, æret av sionistiske jøder og hyllet i den israelske uavhengighetserklæringen.

Theodor Herzl mente, og sionister mener:

 • Jøder er en spesiell gruppe folk.
 • De er ikke som andre mennesker.
 • De har fortrinn for andre, er dyktigere, flinkere.

De mener å være utvalgt, en spesiell gruppe mennesker for Gud.

 • De tror å ha spesielle, særegne rettigheter som ikke gjelder for andre, som andre skal godta.

Jødene er spesielle, har vansker å leve med andre

 • «De andre» vil alltid forfølge og diskriminere jøder, mente Theodor Herzl.
 • Det vil derfor alltid være jødeforfølgelser.
 • Det eneste svaret på dette «jødiske problem» – som det kalles – er at jøder må ha en egen stat der jøder skal styre, og andre: ikke-jøder, ikke skal ha samme rettighet.


Sjefsrabbiner, Israel: ‘Israel bare for jøder.’ Artikkel i Vårt Land. 
Han mener arabere i Israel må være «tjenere, slaver» for jødene der.

Resultatet blir:

 • Okkupasjon. Jøder kommer og tar over landet.
 • Fordriving. Andre folk som måtte bo i landet, fordrives, jages bort.
 • Apartheid. Det lages en stat for jøder, der ikke-jøder ikke har samme rettigheter. En apartheid-stat.
 • Rasisme. Rasisme blir resultatet på alle nivåer. Forskjellsbehandling og diskriminering dominerer i landet.


Palestinere fordrives, blir flyktninger.

2: Staten Israel

Og det er Staten Israel! En okkupantstat. Basert på fordriving av det palestinske folket. Apartheid, med adskilte rettigheter for én befolkningsgruppe. Rasisme, forestilling om overlegenhet om en befolkningsgruppe: jøder, mot ikke-jøder. For Israel og sionisme gjelder det, de som rammes: Palestinerne.

3: Palestina-Israel konflikten

Dette, kjære leser, er Palestina-Israel konflikten i et nøtteskall! Med punkter berørt av Erkebiskop Hanna.
Erkebiskopen har vært i Norge, på vår invitasjon. Vi viser noen bilder fra besøket. Vi ser han sammen med en jødisk, ikke-sionistisk rabbiner: Rabbi Weiss fra foreningen Neturei Karta: «Jøder mot sionisme og Staten Israel.» Muslimske imamer, og andre. (Jeg selv er med.)
Aviser avslo å intervjue Erkebiskop Hanna fra Jerusalem. Den norske kirke sendte noen funksjonærer til å hilse.


Venner, samstemte for Jerusalem og Palestina.

Erkebiskop Hanna skriver i brevet sitt om:

4: Kristen-sionisme

«Vi i vår hellige kirke anerkjenner ikke denne betegnelsen: «kristen-sionisme». Den krenker kristendommen, dens budskap og de moralske og menneskelige verdier som den forfekter.
«Kristen-sionisme» inneholder forvrengninger, misbruk og forfalskninger av lære og budskap i Den hellige bibel.

Vi anerkjenner ikke det såkalte «Guds utvalgte folk». I kristendommen er alle folkeslag utvalgt, og vi behandler dem likt og respektfullt.

5: Terrorisme

Israelske myndigheter har erklære flere palestinske sivile, humanitære organisasjoner i staten Israel som «terrorister». Erkebiskopen skriver:
«Vi sier til hele verden at vi ikke er terrorister, heller ikke mordere og kriminelle, slik det hevdes av den sionistiske lobbyen.»

«Okkupasjonsmyndighetens angrep disse sivile institusjoner er et hederstegn festet til brystet på de som jobber i de institusjonene.»


Et hederstegn på brystet! For å arbeide for rettigheter til undertrykte ogokkuperte. Måtte mange gjøre seg fortjent til det!

Trond Ali Linstad

129000cookie-checkHilsen fra Erkebiskop Hanna, okkupert Jerusalem