Kort Nytt

Homofili er unaturlig, et avvik

Det er et kjempepress i tiden, om å gjøre en minoritetsgruppe med seksuelle avvik – for det begrepet må vel kunne brukes, i en aktuell debatt innen ytringsfrihetens rammer – til en opphøyet og godtatt norm. Dette er en ytret mening, uten «hat» eller annet som legges til standpunktet med formål å forby det.

Et avvik fra den «normalitet» og «norm» – slik vi finner det i naturen! Naturen har gitt sin norm, om vi åpner øynene for den. Se på alt som finnes av dyr og andre skapelser – til «han» og «hun» er de gjort! Disse «han»’er og «hun»’er danner sammen en helhet. Det viser naturen oss.

De to trekkes mot å få barn! Og barnet trenger dem begge, både «han»; faren, og «hun»; moren. Hevder man noe annet, sitter skylapper på! Det må være lov å skrive.

Homofili – et avvik fra referansen i naturen – skal vi respektere og godta for dem det gjelder. De er alle nær oss. De velger selv sitt liv, som vi alle gjør. Vi respekterer hverandre.

I dette standpunkt ligger det toleranse, som vi bør være bære med oss. For mellom mennesker er forskjeller; slik er nå engang dette livet.

Men toleranse er ikke lenger i fokus! Nå er det snakk om makt; hvordan forme moral og referanser? Minoriteten vil styre dette! I åpenbare avvik fra naturen. Hva skal være «normalt» og «gjengs»? Alle skal vi stå «likt»? Og kanskje minoriteten dominere? De går i markeringer – som «Pride» – for å fremme det syn.

«Pride» er en oversexualisert ytring. Sexuell kledning – eller avkledning, dominerer bildet. Dette skal være «morsomt», og «festlig». Og det må kunne sies, at ser man på et pride-opptog, blir det naturlig å spørre hvor moralen er.

Nok om det. Man får leve som man vil. Dype følelser er involvert. Det må respekteres. Men når man også vil bryte ned grunnleggende lover i naturen om at mennesker er «han» og «hun» – og at barna trenger dette! To menn blir nå «mamma» og «pappa». Og to kvinner kanskje «far» og «mor», eller «mor» og «medmor». Absurd, selvsagt, må det være lov å si.

Man river i stykker lover og regler gitt i naturen; blir «unaturlig», kan man så visst hevde. Man lytter for all del til dem og viser medmenneskelig respekt. Men unaturlig er det, og bør ikke bli referanse og retningslinje for kjønns- og samfunnsmessig regler og liv. Tradisjonelt familieliv er referansen; å holde fast ved.


Pride-flagget: De har stjålet til seg, vår alles, regnbuens flagg.                     Trond Ali Linstad

Trond Ali Linstad

140450cookie-checkHomofili er unaturlig, et avvik