Hva er bakgrunnen for Palestina-«Israel» konflikten? 1

Hva er bakgrunnen for Palestina-«Israel» konflikten? 1