Hva er bakgrunnen for Palestina-«Israel» konflikten?

Hva er bakgrunnen for Palestina-«Israel» konflikten?