Kort Nytt

Hva med homofili i skapelsen? Om seksuell norm

Foto: Georgetown Journal of International Affairs

Blir dette en skarp kommentar? Er det tillatt med luftet tenkning, feil eller ikke? Om betenkninger over ytringsformer og konsekvenser av dem? Med all respekt! Som svar på tilbakemeldinger til min artikkel i Utrop den 23. juli om aktuelt tema.

Skapelsen
Først om dette med skapelsen som det er blitt pekt på. Jeg blar opp i gamle skrifter og leser i dem, om mann og kvinne som er skapt for hverandre: «Mennesker, vær bevisst Gud, Den høye, som skapte dere fra et enkelt vesen og fra samme vesen, skapte dens like! Fra dette par av mann og kvinne, spredte Gud, Den høye, tallrike menn og kvinner vidt utover jorda.» (Koranen 1,1.) Så langt skapelsens standard.

Sex, mann og kvinne
Jeg henter opp et annet gammelt skrift, og leser: «Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» (Bibelen, 1. Mos 2,24.) Det som moralsk retningsgivende.

Avvik, med all respekt
Da blir noe avvik fra gjeldende standard og det som er moralsk retningsgivende! Det må kunne påpekes og diskuteres med all respekt. Velvillig og saklig, intet galt ved det.

Konsekvenser
Beveger man seg bort fra dette, som norm og retningslinje, kan man komme galt av sted. Vi forlater et viktig fundament, familien som klassisk enhet. Et barn kan bli uten far eller mor, men med en «medmor» eller en «medfar», eventuelt uten noen av dem. Barn blir en gjenstand å anskaffe, hvordan det nå måtte skje, fra en sædbank og/eller en surrogatmor. Partnere i ekteskap blir fritt, en grunnleggende standard rokkes ved. Jeg tror ikke det er det gode for mennesket.

Bibehold av norm
Jeg bibeholder denne gjeldende norm, slik jeg fant det i et tredje skriv: «JA til mor-far-barn-relasjonen som spesiell og viktig / JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann. / JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker / Toleranse og refleksjon i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.» (Stiftelsen MorFarBarn.) Ikke dumt å tenke over eller holde fast ved.

Trond Ali Linstad

134712cookie-checkHva med homofili i skapelsen? Om seksuell norm