Palestina og Israel

Hvem eier aviser og medier?

Konsekvenser for palestinerne

Vi er opptatt av dette: Aviser og medier vi mottar og leser – som er med å forme meninger og tanker – hvem eier og står bak? Er det et urimelig spørsmål? Er medier og nyheter «nøytrale»? Vi kan velge meninger og tanker som vi selv vil? Nei, vi påvirkes. Og medie- og aviseiere vet det! De henvender seg til oss i en hensikt, de vil påvirke oss, viktig å vite det.

Viktige medier og aviser under sentralt eierskap og kontroll

Vi har tidligere pekt på dette: Grupper av store medier og aviser i verden er blitt kjøpt opp – og blir kontrollert – av enda større grupper av medier og aviser. Bak disse grupper står noen av de største finansieringsselskaper i verden. Vi skal merke oss navnene på de største: BlackRock, Vanguard og State Street.

Disse eier og styrer store deler av medieverden. De er på toppen av pyramiden. Under er massen av medier og aviser – de fleste av betydning i verden. Ta dette som eksempel – alt eid av disse sentrale investorer: BlackRock, Vanguard og State Street. De former i siste instans nyheter vi mottar, former meninger og tanker. Vi skal ikke lukke øyne for det. (Kilde: Video. «MONOPOLY. Who Owns the World.»)

Oversikt over et større nettverk der informasjon og påvirkning inngår


(Kilde: steigan.no.)

Schibsted, VG og Aftenposten

På skissen over er Schibsted tegnet inn. Schibsted eier blant annet fire av Norges ti største aviser, Verdens Gang (VG), Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Schibsted er dessuten største eier av Adresseavisen og Fædrelandsvennen gjennom sitt eierskap i Polaris MediaI. tillegg eier konsernet flere mindre lokalaviser.  (Kilde: Store norske leksikon.) Nyheter og informasjon ensrettes til aviser for bedre «rasjonalitet i driften», som det heter. Vi lesere, ensrettes og «hjernevaskes»? Se igjen på skissen med der Schibsted hører hjemme. «Realiteten er at Wall Street med State Street som den dominerende eieren har full finansiell kontroll over Schibsted.» (steigan.no)

Selskap har dominerende global kontroll

Personer og familier bak de dominerende selskapene har faktisk «full kontroll» over «den globale økonomi», men skjuler seg gjerne «i hemmelighet». (Herland Report). De tre største selskapene «eier de største korporasjonene i USA». (steigan.no) La oss nevne noen av de største, trukket fram av steigan.no og i Herland Report: Goldman Sachs familien, Lehmans og Kuhn Loebs, J. Pierpont Morgan, The House of Morgan, Rockefeller, Rothshild, Open Society Foundations (Soros), Larry Fink, World Economic Forum Great Reset. Bak dem står superrike multimilliardærer.

Selskapsforhold

Kan jeg legge til: Alle de over nevnte er jøder eller jødiske. Det kan settes til side, men får likevel betydning – ikke minst når det gjelde informasjon og media. Dette er styrt av instanser med jøder i ledende roller – flere åpent erklærte sionister. Det blir vanskelig å nå ut for Palestina!

Og jeg viser til om hvordan identiteter og samhold formes, bevisst og/eller ubevisst. Samme historie og skjebne, felles referanser, her ofte knyttet til det å være «jøde» og staten «Israel»: Av slikt blir det interessefellesskap og samkjørt forståelse! Hvilken makt de får, direkte og indirekte, personer, familier og instanser som over nevnt!

Palestina

Palestinerne er tilbake med den sterkeste front å stå mot! Mediefolk, superrike finansfolk og andre som grunnleggende avviser dem. Konklusjon på dette skriv blir: Det er viktig å kjenne fienden, også i medieverden!

Av Trond Ali Linstad

141830cookie-checkHvem eier aviser og medier?